Wilma Derksen

WilmaDerksen_pasfotowilmaderkse_kl
Sinds 1985 ben ik logopedist. De eerste jaren heb ik zowel in het speciaal onderwijs als in de eigen praktijk gewerkt. Vanaf 1994 werk ik alleen nog in de praktijk en ben ik me gaan toeleggen op de behandeling van lees- en spellingproblemen. Vanaf 1998 ben ik ook dyslexiespecialist en sinds kort ben ik officieel geregistreerd als medebehandelaar in de vergoedingsregeling. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de behandeling van spraak-taalstoornissen. De laatste tien haar heb ik veel cursussen over dyslexie aan collega’s gegeven voor de hogeschool Windesheim.

Aliëtte Schoemaker

In 1994 ben ik afgestudeerd als logopedist. Vanaf die tijd heb ik met veel plezier in diverse logopediepraktijken gewerkt. Daarnaast ben ik werkzaam geweest als schoollogopedist in het regulier basisonderwijs en als logopedist in een verpleeg- en reactiveringscentrum.

Logopedie is een boeiend vak, vooral door de diversiteit aan hulpvragen en de persoonlijke benadering die daar voor nodig is. Alle logopedische hulpvragen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor bij jong en oud begeleid ik met veel plezier.

In de afgelopen jaren heb ik diverse cursussen gedaan op het gebied van Dyslexie, Dysfatische taalontwikkeling, Fonologische taalontwikkeling, Slechthorendheid en spraakafzien, Nederlands met Gebaren, Oromyofunctionele Therapie (OMFT), Multiple Sclerose (MS).

Het werken met mensen geeft mij enorm veel energie. Het is geweldig om te zien hoe iemand vooruit gaat en het is fijn om daar mijn bijdrage aan te kunnen leveren. Kortom: nog steeds kan ik volmondig zeggen: “Ik heb het leukste beroep dat er bestaat!”

 

 Cindy Willemsen

WilmaDerksen_pasfotocindywillemsen_kl
In 2001 ben ik afgestudeerd als logopediste. Vanaf dat moment ben ik bij Wilma in de praktijk komen werken. Het werken met alle leeftijden maakt mijn beroep leuk en afwisselend. Door het enthousiasme van Wilma over het begeleiden van kinderen met dyslexie heb ik destijds de gelegenheid gekregen ook de opleiding tot dyslexiespecialist te volgen. Voor zowel het begeleiden van kinderen met dyslexie en kinderen met logopedische klachten geldt dat de aanpak per kind verschillend is, iets wat mij altijd weer uitdaagt. Het contact met de kinderen, hun open- en eerlijkheid vind ik erg leuk. Vanaf juli 2014 behandel ik in deze praktijk alleen kinderen met dyslexie.