Vergoeding voor logopedie

Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket:

  • Als u een geldige verwijzing van een arts of specialist heeft, u kunt bij hen met uw hulpvraag terecht en hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie
  • Door middel van de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL), dit is een screening bij uw eerste afspraak. De DTL-screening wordt echter niet door elke zorgverzekeraar vergoed, u kunt in uw polis nakijken of uw zorgverzekeraar dit vergoed. Indien dit niet het geval is, dan kunt u alleen met een geldige verwijzing de logopedie vergoed krijgen. In sommige gevallen dient u na de screening toch een verwijsbrief bij uw arts te halen.
  • In 2018 zit logopedie in het basispakket

U hoeft zich voor logopedie niet extra te verzekeren. De kosten voor logopedische behandelingen van volwassenen tellen mee voor het eigen risico. Behandelingen van kinderen onder de 18 jaar vallen buiten de ‘no-claim regeling’.

De tarieven 2020

Met ingang van 2018 hanteren de diverse zorgverzekeraars hun eigen, onderling verschillende tarieven voor logopedische behandeling. U kunt via de site van uw zorgverzekeraar inzien welke tarieven dit zijn.

Vergoeding voor lees- en spellingbehandeling:
Als er een logopedische component is bij lees- en spellingproblemen in de vorm van taalproblemen of problemen in de auditieve vaardigheden, dan kan de behandeling hiervan vergoed worden.

In alle andere gevallen vergoed de zorgverzekeraar de behandeling van lees- en spellingproblemen niet. U zult de behandelingen dan zelf moeten bekostigen. Het tarief voor een lees- en spellingbehandeling is € 35,00 per half uur.