De praktijk is een all-round logopediepraktijk.Wanneer u of uw kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en/of lezen en spellen, dan kunt u bij ons terecht.
We houden onze kennis op peil door het volgen van bij- en nascholing en hebben ons o.a. gespecialiseerd in:

  • logopedie bij spraak- of taalproblemen (o.a. Hanen oudercursus, Hodson & Paden, Metaphon)
  • neurologische problematiek (bijvoorbeeld slikproblemen na een hersenbloeding, woordvindingsproblemen bij afasie)
  • oro-myofunctionele therapie (bijvoorbeeld therapie bij slissen, afleren duimen of speenzuigen, mondademen, afwijkend slikken)
  • logopedische behandeling bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen
  • logopedische behandeling van lees- spellingproblemen/dyslexie

Als logopedisten hechten wij grote waarde aan een goede samenwerking met andere disciplines zoals leerkrachten, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en tandartsen. Verder hebben wij, indien nodig contact met audiologische centra en spraak- taalcentra.

Wij hielden ons al aan de privacy regels, maar dat nog eens duidelijk te maken hebben we een link op onze contactpagina.

Logopedie doetinchem nvlf Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie
www.nvlf.nl
Logopedie doetinchem kwaliteitsregister Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
Logopedie doetinchem DTL Directe Toegankelijkheid Logopedie
www.dtl-proof.nl
Logo Berkel-B Partner van Berkel-B
www.berkel-b.nl
Logopedie doetinchem dysiexie Ingeschreven in het register van medebehandelaars
www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl
Kwaliteitstoets Logopedie Sinds 26-01-2016 Kwaliteitstoets logopedie gehaald.
www.doetinchemlogopedie.nl