Wat is logopedie?

Logopedie is een breed vakgebied en veel meer dan alleen “spraakles”. Van baby tot hoogbejaarde biedt logopedie paramedische zorg bij een veelheid aan stoornissen en aandoeningen.Stoornissen op het gebied van spraak, stem, taal, gehoor, slikken, concentratieproblemen, ademhaling, geheugenstoornissen, stotteren vallen allemaal onder het werkgebied van de logopedist.

 

Wanneer logopedie?

Heeft u problemen met spreken of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? Onderstaande lijst kan u helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; een schorre stem
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit

spraak

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • mondademhaling, verkeerd slikpatroon
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • nasaliteit (neusspraak)
 • onduidelijk spreken

taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (problemen met taalvaardigheid na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)

gehoor

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (liplezen)